Tag: Sendecki

„Pamiątka z celulozy” Sendeckiego

  „Pamiątka z celulozy” to obszerny wybór wierszy Marcina Sendeckiego (WPBiCAK). Podstawę wydania niniejszego wyboru stanowią wiersze zebrane, które ukazały się staraniem Biura Literackiego we Wrocławiu w 2012 roku jako Błam (1985-2011). Respektując organizację tamtego wydania, w powyższym wyborze umieszczonoCzytaj dalej

Sosnowski, Foks i inni o Słowackim

Krzysztof Siwczyk: Pytanie o obecność metafizyki ( mistyki metafizycznej ) w polskiej literaturze, a ściślej poezji, nigdy już nie będzie pytaniem o Boga. A przynajmniej nie będzie pytaniem kierowanym wprost. Jestem głęboko przekonany, że poeta współczesny może jedynie uprawiać metafizykęCzytaj dalej