Tag: Sosnowski

Sosnowski, Foks i inni o Słowackim

Krzysztof Siwczyk: Pytanie o obecność metafizyki ( mistyki metafizycznej ) w polskiej literaturze, a ściślej poezji, nigdy już nie będzie pytaniem o Boga. A przynajmniej nie będzie pytaniem kierowanym wprost. Jestem głęboko przekonany, że poeta współczesny może jedynie uprawiać metafizykęCzytaj dalej