Tag: Stanisław Barańczak

Osiemnaście prób wytłumaczenia po co i dlaczego się pisze

Tablica z Macondo. Osiemnaście prób wytłumaczenia po co i dlaczego się pisze – wznowienie klasycznej książki Stanisława Barańczaka (a5).  Opublikowana w Londynie w 1990 roku książka zawiera m.in. tekst „E. E., przybysz z innego świata”, czyli klasyczny szkic o doświadczeniuCzytaj dalej

Barańczak. A Tribute

Mijają 72 urodziny Stanisława Barańczaka (13 XI 1946-26 XII 2014) – poety, profesora Harvard University, laureata Silesiusa. Z tej okazji przypominamy bibliofilską publikację w języku angielskim — Stanisław Barańczak (1946–2014). A Tribute. Książka zbiera teksty wygłoszone podczas pogrzebu poety (autorstwa Karola Bergera, Clare Cavanagh,Czytaj dalej

Tablica z Macondo

Tablica z Macondo. Osiemnaście prób wytłumaczenia po co i dlaczego się pisze – wznowienie klasycznej książki Stanisława Barańczaka (a5).  Opublikowana w Londynie w 1990 roku książka zawiera m.in. tekst „E. E., przybysz z innego świata”, czyli klasyczny szkic o doświadczeniuCzytaj dalej

Podróż zimowa

„Podróż zimowa. Wiersze do muzyki Franza Schuberta” Stanisława Barańczaka (a5). Przypominamy.  W 1827 roku Franz Schubert skomponował cykl dwudziestu czterech pieśni pt. Winterreise do liryków romantycznego poety Wilhelma Műllera. W 1994 roku Stanisław Barańczak zakończył pracę nad własną Podróżą zimową,Czytaj dalej

Zwierzęca zajadłość

Zwierzęca zajadłość i inne wiersze Stanisława Barańczaka (a5). Przypominamy.  „Zwierzęca zajadłość i inne wiersze” przypomni Czytelnikom o innym, mniej poważnym obliczu wybitnego twórcy. Publikacja składa się z trzech części, które pierwotnie stanowiły trzy odrębne tomy.  „Zwierzęca zajadłość” skomponowana jest naCzytaj dalej

Barańczak słucha arcydzieł

Stanisław Barańczak słucha arcydzieł, wydawnictwo a5.  „Stanisław Barańczak słucha arcydzieł” przybliża stosunkowo mało znaną stronę dokonań translatorskich Barańczaka. Tym razem słowna wirtuozeria i językowy słuch absolutny tłumacza odkryją przed polskim odbiorcą libretta trzech oper: „Wesela Figara” i „Don Giovanniego” MozartaCzytaj dalej

Poezja nonsensu a życie codzienne

“Pegaz zdębiał. Poezja nonsensu a życie codzienne: wprowadzenie w prywatną teorię gatunków” Stanisława Barańczaka, wstęp: Joanna Szczęsna (Agora). W odróżnieniu od wielkiego klasyka w dziedzinie humorystyki purenonsensownej, Juliana Tuwima, który w swoim wiekopomnym dziele Pegaz dęba skatalogował zabawy literackie istniejąceCzytaj dalej

444 wiersze poetów języka angielskiego

Przypominamy i polecamy 444 wiersze poetów języka angielskiego XX wieku w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka (Znak).  Antologia 444 wierszy poetów języka angielskiego XX wieku przełożonych przez Stanisława Barańczaka to owoc ambitnego projektu najwybitniejszego tłumacza w dziejach literatury polskiej. Gromadzi wybrane przekładyCzytaj dalej

Kępiński przypomina Barańczaka

Dziennik poranny Stanisława Barańczaka czytany dzisiaj jest lekturą zaskakująco aktualną, co świadczyć może o tym, że nasze polskie głowy, tematy i obsesje od dekad nie ulegają zmianie. Piotr Kępiński pisze o muzyczności, polityczności i ucieczce według Stanisława Barańczaka. Agresja, zakłamanie,Czytaj dalej

Język poetycki Mirona Białoszewskiego

Język poetycki Mirona Białoszewskiego. Wydanie drugie, rozszerzone znakomitej książki Stanisława Barańczaka (Ossolineum). Książka autorstwa Stanisława Barańczaka Język poetycki Mirona Białoszewskiego ukazała się nakładem Ossolineum w roku 1974. Niniejsza edycja rozszerzona została o pozostałe teksty Barańczaka o Białoszewskim. Są wśród nichCzytaj dalej

444 wiersze poetów języka angielskiego

Premiera książki Stanisława Barańczaka  444 wiersze poetów języka angielskiego XX wieku (Znak) 25 października 2017.  Antologia 444 wierszy poetów języka angielskiego XX wieku przełożonych przez Stanisława Barańczaka to owoc ambitnego projektu najwybitniejszego tłumacza w dziejach literatury polskiej. Gromadzi wybrane przekłady poetówCzytaj dalej

Podróż zimowa

Podróż zimowa. Wiersze do muzyki Franza Schuberta Stanisława Barańczaka (a5) W 1827 roku Franz Schubert skomponował cykl dwudziestu czterech pieśni pt. Winterreise do liryków romantycznego poety Wilhelma Műllera. W 1994 roku Stanisław Barańczak zakończył pracę nad własną Podróżą zimową, zbioremCzytaj dalej

Odbiorca ubezwłasnowolniony

Odbiorca ubezwłasnowolniony. Teksty o kulturze masowej i popularnej Stanisława Barańczaka w Ossolineum. Poza pisaniem wierszy, esejów, recenzji i rozpraw naukowych, poza tłumaczeniem poezji i wykładaniem Stanisław Barańczak zajmował się rzeczami na pozór mniej poważnymi – czytał kryminały, oglądał telewizję, słuchałCzytaj dalej

Sonety Shakespeare’a

Sonety Shakespeare’a w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka (a5). Przypominamy wznowienie klasycznego już, dwujęzycznego wydania Sonetów Williama Shakespeare’a w kongenialnym przekładzie Stanisława Barańczaka. Tłumacz opatrzył książkę wnikliwym wstępem i objaśnieniami, a zastanawiając się nad wyjątkowością utworów Shakespeare’a postawił pytanie, co czyni jeCzytaj dalej

444 wiersze poetów języka angielskiego

444 wiersze poetów języka angielskiego XX wieku Stanisława Barańczaka (Znak). Antologia 444 wierszy poetów języka angielskiego XX wieku przełożonych przez Stanisława Barańczaka to owoc ambitnego projektu najwybitniejszego tłumacza w dziejach literatury polskiej. Gromadzi wybrane przekłady poetów tworzących kanon współczesnej poezjiCzytaj dalej