Tag: Stanisław czerniak

Nic poezji

W wydawnictwie Univeristas ukaże się w tym roku praca Pawła Dybla – Nic poezji. O liryce filozoficznej Stanisława Czerniaka.  Liryka Stanisława Czerniaka jest zjawiskiem wyjątkowym na tle polskiej poezji współczesnej. Mimo że autor należy generacyjnie do pokolenia Nowej Fali, zCzytaj dalej