Tag: Stanisław Pasternak

Wiersze zebrane Stanisława Pasternaka

Tom wierszy zebranych – Wracam z tym czasem rozgniecionym w zębach (Atut) –  wydany na 60-lecie pracy twórczej Stanisława Pasternaka.  Większość tekstów była już publikowana w innych zbiorach albo prasie literackiej. Czytelnik znajdzie tu wiersze z tomiku Modlitwy o Annę,Czytaj dalej