Tag: Światopełk Karpiński

Biblioteka zapomnianych poetów

Warto zwrócić uwagę na serię „Biblioteka zapomnianych poetów” pod redakcją Piotra Mitznera, wydawaną od trzech lat nakładem lubelskiego Wydawnictwa „Brama Grodzka-Teatr NN”, w której ukazują się wiersze wybrane autorów zasługujących na ponowne odczytanie. Ukazały się właśnie dwa kolejne tomy seriiCzytaj dalej