Tag: Tomasz Dalasiński

Tomasz Dalasiński: Copyright

W wydawnictwie WBPiCAK ukazuje się książka Tomasza Dalasińskiego – Copyright. Karol Maliszewski: „Nieoczywista okazjonalność, rozpływanie się konturów rzeczy obmywanych przez słowa; pozory obecności rzeczywiście stwarzają się same, jakby nieodwołalnie tkwiąc już w genezie aktu komunikacji. Współczesny poeta komunikuje, że nieCzytaj dalej

Poezja polska po roku 2000

 W serii krytycznej Biblioteki toruńskiego dwumiesięcznika  „Inter-”  ukazał się zbiór szkiców Poezja polska po roku 2000. Diagnozy – problemy – interpretacje pod redakcją Tomasza Dalasińskiego, Aleksandry Szwagrzyk i Pawła Tańskiego.  Książka jest ciekawą próbą szerokiego opisu  najbardziej znaczących, zdaniem redaktorów tomu, zjawiskCzytaj dalej