Tag: W kręgu tragiczności

W kręgu tragiczności

„W kręgu tragiczności” Andrzeja Tyszczyka (Pewne Wydawnictwo).  Pomieszczone w tomie studia są rezultatem badań nad kategorią tragiczności, prowadzonych przeze autora od wielu lat. W nawiązaniu do Ingardenowskiego pojęcia jakości metafizycznych rozważania zostały oparte na dwóch biegunowych punktach odniesienia. Pierwszy wyznaczaCzytaj dalej