Tag: Wit Pietrzak

Ostrożnie, poezja

W wydawnictwie Universitas ukazuje się książka Wita Pietrzaka „Ostrożnie, poezja. Szkice o współczesnej poezji anglojęzycznej”.  Jerzy Jarniewicz:„Nie, to nie jest kolejna książka o poetach języka angielskiego. Wiadomo, anglojęzyczni poeci, zwłaszcza dwudziestowieczni, zadomowieni są w polszczyźnie na dobre i nie odCzytaj dalej