Zgłoszenia do nagrody

Do edycji 2024 Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius można zgłaszać pierwsze wydania książek poetyckich, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2023 roku. Prawo zgłaszania książek w kategoriach: Książka roku i Debiut mają wydawnictwa oraz członkowie jury, w kategorii za całokształt – jurorzy oraz organizator i fundator Nagrody. Do nagrody kwalifikują się wyłącznie publikacje posiadające numer ISBN.

Ostateczny termin nadsyłania książek wydanych w 2023 roku upływa 15 stycznia 2024.

8 egzemplarzy książek oraz wypełniony formularz należy przesłać pod adres Biura Nagrody: Wrocławski Dom Literatury, ul. Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław.

Formularz do pobrania:

Przed wysłaniem zgłoszenia zachęcamy też do zapoznania się z regulaminem Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius dostępnym TUTAJ.