Czcionka Szymborskiej

 

Powstał specjalny krój czcionki, inspirowany dziełami laureatki literackiej nagrody Nobla. Autorem projektu jest Radosław Łukasiewicz, absolwent grafiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, który zwyciężył w  konkursie Fundacji Nowej Sztuki Znaczy Się i Fundacji Wisławy Szymborskiej. Zdaniem jurorów jego czcionka najlepiej oddaje ducha poezji noblistki. Zwycięzca otrzymał nagrodę w wysokości 10 tys. zł.

Chcąc upamiętnić postać Poetki Fundacja Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ oraz Fundacja Wisławy Szymborskiej ogłosiły „Międzynarodowy konkurs na projekt kroju pisma Wisławy Szymborskiej”  skierowany do młodych twórców: studentów i niedawnych absolwentów wyższych szkół artystycznych.

Celem konkursu było wyłonienie kroju, który oddawałby ducha poezji Wisławy Szymborskiej, „poezji jako odpowiedzi na życie, sposobu na życie, pracy nad słowem jako myślą i wrażliwością”. Tymi właśnie słowami opisywali twórczość Szymborskiej członkowie Akademii Szwedzkiej przyznając poetce Nagrodę Nobla.

„Międzynarodowy konkurs na projekt kroju pisma Wisławy Szymborskiej” w nowoczesny i niekonwencjonalny sposób honoruje pamięć poetki oraz promuje jej miasto, Kraków, na arenie międzynarodowej.  W wyniku konkursu skierowanego do studentów i niedawnych absolwentów uczelni artystycznych powstanie nowy krój pisma (popularnie zwany ‘fontem’ lub ‘czcionką’) Szymborska dedykowany Noblistce i używany w przyszłości do publikacji jej dzieł. Rozpoznawalny i charakterystyczny krój pisma kojarzony z Szymborską stworzy możliwość wydawania jej dzieł w typografii jednoczącej dwie artystyczne sfery, które tworzą fenomen książki: sferę literacką i graficzną.