Kontakt

Biuro Nagrody

Izabella Zalewska
Koordynator Projektu

Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia
ul. Gabrieli Zapolskiej 4, pok. 308
50-032 Wrocław
tel. 0 71 777 85 84
fax. 0 71 777 88 73:

Redakcja strony internetowej

AngelusNagroda@wp.pl

Piotr Kępiński