Zgłoszenia do nagrody

Do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius można zgłaszać pierwsze wydania książek, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku poprzedzającego daną edycję Nagrody. Prawo zgłaszania książek w kategoriach: książka roku i debiut roku mają wydawnictwa oraz członkowie jury, w kategorii za całokształt – jurorzy oraz organizator i fundator Nagrody. Do nagrody kwalifikują się wyłącznie publikacje posiadające nr ISBN.

Nabór zgłoszeń do edycji 2019 Nagrody zakończył się 31 stycznia

FORMULARZ DO POBRANIA

Do każdego zgłoszonego tytułu należy załączyć wypełniony i wydrukowany formularz. Formularz należy także przesłać w formie elektronicznej na adres silesius@literatura.wroclaw.pl

Zgłoszenia zawierające 8 egzemplarzy drukowanych każdego tytułu oraz wypełniony formularz należy przesłać pod adres Biura Nagrody:
Wrocławski Dom Literatury, ul. Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław.

Dodatkowe informacje pod adresem: silesius@literatura.wroclaw.pl