Zgłoszenia do nagrody

Do edycji Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius można zgłaszać pierwsze wydania książek poetyckich, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia danego roku. Prawo zgłaszania książek w kategoriach: książka roku i debiut roku mają wydawnictwa oraz członkowie jury, w kategorii za całokształt – jurorzy oraz organizator i fundator Nagrody. Do nagrody kwalifikują się wyłącznie publikacje posiadające numer ISBN.

Nabór zgłoszeń do edycji 2022 został zamknięty.