Zgłoszenia do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS


Zapraszamy do udziału w 11. edycji Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS. Wydane w 2017 roku książki można zgłaszać do końca lutego 2018.

Wrocławska Nagroda Poetycka SILESIUS jest wyróżnieniem i promocją najważniejszych dzieł i twórców polskiej poezji. Nagroda fundowana jest przez miasto Wrocław, a jej nazwa pochodzi od Angelusa Silesiusa, barokowego poety. Oprócz nagród pieniężnych autorzy otrzymują statuetkę SILESIUSA.

Nagroda przyznawana jest corocznie w trzech kategoriach:

  • za całokształt twórczości
  • książka roku
  • debiut roku


Termin nadsyłania książek, 8 egzemplarzy, upływa 28 lutego 2018 r.
 
Do książek należy dołączyć również pisemne zgłoszenie zawierające:

– imię i nazwisko autora książki

– tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki

– nazwę, adres mailowy, adres tradycyjny i numer telefonu zgłaszającego książki do konkursu

– informację czy zgłoszenie dotoczy kategorii debiut roku czy książka roku

Prawo do zgłaszania książek do Nagrody w kategoriach książka roku i debiut roku mają wydawnictwa
(z wyłączeniem wydań własnych, nieposiadających numeru ISBN) oraz członkowie jury.


Książki należy wysłać na adres biura nagrody:

Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Kultury
ul. Gabrieli Zapolskiej 4, pok. 308