Zgłoszenia do nagrody

Do edycji Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w roku 2022 można zgłaszać pierwsze wydania książek poetyckich, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2021 roku. Prawo zgłaszania książek w kategoriach: książka roku i debiut roku mają wydawnictwa oraz członkowie jury, w kategorii za całokształt – jurorzy oraz organizator i fundator Nagrody. Do nagrody kwalifikują się wyłącznie publikacje posiadające nr ISBN.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2022 roku.

FORMULARZ DO POBRANIA

Do każdego zgłoszonego tytułu należy załączyć wypełniony i wydrukowany formularz. Formularz należy także przesłać w formie elektronicznej na adres silesius@literatura.wroclaw.pl

Zgłoszenia zawierające 8 egzemplarzy drukowanych każdego tytułu oraz wypełniony formularz należy przesłać pod adres Biura Nagrody:
Wrocławski Dom Literatury, ul. Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław.

Dodatkowe informacje pod adresem: silesius@literatura.wroclaw.pl

Regulamin do pobrania (pdf)