Zgłoszenia do nagrody

Do edycji 2019 Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius można zgłaszać pierwsze wydania książek, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2018 roku. Prawo zgłaszania książek w kategoriach: książka roku i debiut roku mają wydawnictwa oraz członkowie jury, w kategorii za całokształt – jurorzy oraz organizator i fundator Nagrody. Do nagrody kwalifikują się wyłącznie publikacje posiadające nr ISBN.

Informacje o terminie zgłaszania książek do nagrody Silesius 2019 zostaną ogłoszone w grudniu.

Zgłoszenia zawierające 8 egzemplarzy drukowanych każdej publikacji należy przesłać pod adres Biura Nagrody: Wrocławski Dom Literatury, ul. Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław.
Dodatkowe informacje pod adresem: silesius@literatura.wroclaw.pl