Rękopisy Mirona

Na stronie internetowej wydawnictwa PIW – prawdziwy rarytas: unikalne rękopisy Mirona Białoszewskiego pochodzące z pierwszego tomu Utworów Zebranych. Wydanie drugie książki w nowej edycji ukazało się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w styczniu. Skany rękopisów PIW publikuje dzięki uprzejmości Henka Proemego, spadkobiercy Leszka Solińskiego, dawniej związanego z Białoszewskim.

Pierwszy tom Utworów zebranych Mirona Białoszewskiego (1922–1983) gromadzi cztery najwcześniejsze zbiorki wierszy poety. Jego debiut książkowy (1956) Obroty rzeczy, zawierający wybór wierszy z obfitego niepublikowanego dorobku, dokonany przez Artura Sandauera, stał się literackim wydarzeniem. Zdobył uznanie krytyki i czytelników. Następne tomiki: Rachunek zaściankowy (1959), Mylne wzruszenia (1961), Było i było (1965) – kontynuowały poszukiwania własnego poetyckiego wyrazu. Każda z tych książek stanowiła nowy etap twórczości, mimo że, jak pisał poeta, „to jest dalszy ciąg tego samego Białoszewskiego”. Własny niepowtarzalny ton tych wierszy polegał na precyzji i zarazem programowej niedbałości, kunsztowności i kolokwialności, abstrakcji i konkrecie, elitarności i plebejskości.

Ostatnim elementem książki, kończącym pierwszy okres twórczości Białoszewskiego, jest dziennik poetycki Było i było; jak pisał, „nie ma podziału między życiem a pisaniem. Wszystko może wejść, co się zdarza w życiu”.