Rękopisy Górzańskiego

Wśród wielu rękopisów wybitnych pisarzy znajdujących się w Bibliotece Narodowej, znajduje się pięć teczek Jerzego Górzańskiego: wierszy, poematów prozą, piosenek oraz słuchowisk.

W zbiorach znajdują się m.in. rękopisy próz poetyckich, z których składa się książka Poza tym światem, nominowana w swoim czasie do Nagrody Poetyckiej Orfeusz. W wydaniu książkowym z 2011 r. utwory z tego cyklu opatrzone zostały dwoma podtytułami: Traktat poetycki o tym co różni poetę od filozofa i, jakby tego było mało, A także o rybie pleperce i węgorzu z dwoma sercami. Napisany nie wierszem lecz prozą, poetycki traktat Jerzego Górzańskiego opatrzony został mottem z Ludwiga Wittgensteina „Sens świata musi leżeć poza nim” i składa się z krótkich zapisów o charakterze metaliterackim oraz autotematycznym.

Jerzy Górzański był cenionym autorem słuchowisk, laureatem Wielkiego Splendoru Teatru Polskiego Radia za całokształt twórczości radiowej. O tym, że stał się klasykiem tego gatunku świadczy rękopis rozpisanej na cztery głosy sztuki radiowej Masażystka czy Zbrodni klasowej – jak dowiadujemy się z podtytułu – „dramatu haniebnego w dwóch aktach”. Jak przystało na pisarza wyjątkowo wszechstronnego w pozostałych teczkach twórca przekazał BN rękopisy tekstów piosenek, felietonu Papierosy oraz opowiadania Podpis Spartakusa.

Urodzony w 1938 r. Jerzy Górzański w przeszłości współpracował z czasopismami „Współczesność”, „Nowy Wyraz” i „Literatura”, historycy literatury wiążą jego nazwisko z Orientacją Poetycką „Hybrydy”. Zmarł 25 sierpnia 2016 roku.