Dwanaście dni Janusza Drzewuckiego

 

Tom poezji Dwanaście dni (Iskry) Janusza Drzewuckiego – redaktora działu poezji miesięcznika Twórczość – ukazał się w trzydzieści lat po debiucie poety na łamach tego najstarszego polskiego czasopisma literackiego i w ćwierć wieku po jego zbiorze Ulica Reformacka, za który w 1988 roku otrzymał nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny, przyznawaną za najlepszy poetycki książkowy debiut roku.

Na nowy tom wierszy składają się trzy cykle: Wiersze podróżne powstałe w efekcie wypraw do Serbii, Rumunii i na Węgry, Wiersze podzwonne, czyli elegie poświęcone zmarłym przyjaciołom oraz cykl tytułowy złożony z dwunastu egzystencjalnych i konfesyjnych utworów, w których poeta w lirycznej formie opisał dwanaście, brzemiennych w skutki, dni ze swojego życia.

W większości narracyjne, a przy tym silnie osadzone w rzeczywistości wiersze Janusza Drzewuckiego charakteryzują się dynamiczną akcją zdarzeniową, wyróżniają się żywym konwersacyjnym językiem, ponadto jasnością i komunikatywnością przekazu. To wiersze dla tych, którzy lubią, bo znają poezję, ale także dla tych, którzy jej jeszcze nie lubią, bo jeszcze nie znają, wiersze dla każdego, ale i nie da każdego.

Janusz Drzewucki, ur. w 1958 roku w Kruszwicy. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1982). Był dziennikarzem Studenta i ITD oraz dzienników Nowa Europa i Rzeczpospolita.

W latach 1997–2009 roku autor comiesięcznego felietonu Półka z poezją publikowanego w dodatku do RzeczpospolitejRzecz o książkach. Od 2005 do 2012 pracował w wydawnictwie Czytelnik.
Za debiutancki zbiór wierszy Ulica Reformacka (1988) uhonorowany został Nagrodą im. Kazimiery Iłłakowiczówny, przyznawaną za najlepszy poetycki książkowy debiut roku. Ponadto autor tomów poezji Starożytny język (1989), Podróż na południe (1995) i Światło września (1998), a także Wiersze wybrane (2010).
Autor książek o polskiej poezji współczesnej:Chaos i konwencja (1988), Smaki słowa (1999) oraz Akropol i cebula. O Zbigniewie Herbercie (2004). Laureat nagród im. Stanisława Wyspiańskiego i Stanisława Piętaka w dziedzinie krytyki literackiej.
Od 1983 roku współpracownik miesięcznikaTwórczość, od 1996 członek zespołu redakcyjnego i redaktor działu poezji tego najstarszego polskiego czasopisma literackiego.