Przekłady Ficowskiego

Rumuńska poezja ludowa – Dubrownicka poezja miłosna – Poezja ludowa Żydów polskich – Polscy poeci żydowscy – Federico Garcia Lorca – Papusza – Bolesław Leśmian: Wiersze rosyjskie. Wyboru z bogatego dorobku translatorskiego Jerzego Ficowskiego dokonali Jakub Ekier i Piotr Sommer. Przypominamy znakomitą książkę Mistrz Manole i inne przekłady (Pogranicze). 

Jakub Ekier pisał w posłowiu: ”Jeśli przyjmiemy, że ten translatorski dorobek stanowi całość – to, według pojęć Różewicza, w którą stronę on zmierza? Myślę, że twórczość przekładowa Ficowskiego nie różni się w tym względzie od jego własnej poezji. Wspólne jest w nich, podstawowe dla tego pisarza, dwudziestowieczne doznanie tego, co określił kiedyś jako „wszystkożerność żywiołu zniszczenia”. Podobnie też ja poety, w wierszach skromne i legitymizujące się „prawem zapatrzenia”, w przekładach ukrywa się dzięki czapce niewidce translatorskiej pokory. (…) To piękny paradoks: Ficowski potrafi w cudzym wierszu jednocześnie zaistnieć i – jak by rzekł Leśmian – zanieistnieć.”