Kartoteka po latach

Kartoteka Tadeusza Różewicza ( WL) pozostaje ideałem współczesnego dramatu, wciąż żywotnego, obecnego na scenie od swej prapremiery przez ponad trzydzieści pięć lat. 

Wizja teatralna i forma dramatyczna przy całej oryginalności wyrosły z tradycji dramatu polskiego i nadal posiadają walory inspirujące. Można je porównywać z rolą, jaką w dziejach form artystycznych odegrało Wesele Stanisława Wyspiańskiego.

Edycja Kartoteki i Kartoteki rozrzuconej, połączonych w dopełniającą się wreszcie całość, opatrzona została materiałem dokumentacyjnym (zdjęcia, noty, sprawozdania z prób) oraz aktualnym kalendarium, poprzedzona interesującym odczytaniem dzieła przez krytyka młodego pokolenia.

Dzieło znalazło się w siódemce najważniejszych książek roku, nominowanych do Nagrody NIKE 98.