Almanach

Zespół Wrocławskiego Domu Literatury ma przyjemność zaprezentować Alamanch, który powstał
z okazji 3. edycji Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius.

Alamanach, do lektury którego namawiamy, stanowi esencję wydarzeń festiwalowych. Znaleźć w nim można próbkę twórczości wszystkich poetek i poetów nominowanych w tym roku do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius, wiersze laureata nagrody za całokształt pracy twórczej – Bohdana Zadury, a  także szkic pióra Michała Bzinkowskiego traktujący o współczesnej poezji greckiej.

Ważną i niezwykle interesującą (taką mamy nadzieję) częścią publikacji powinna się okazać Pracownia Poetycka Silesius. To dyskusyjne laboratorium – którego pomysłodawcami i koordynatorami są Grzegorz Jankowicz i Anna Kałuża – w 2018 tym roku dotyczyło zagadnienia cenzury w poezji. Głos w dyskusji zabrały poetki i poeci: Julia Fiedorczuk, Łukasz Podgórni i Urszula Zajączkowska. Teksty zawarte w Almanachu mają być przyczynkiem do dyskusji, której kontynuacja odbyła podczas festiwalowego panelu.

W publikacji znajdują się także zapisy trzech spotkań w ramach 3. edycji Festiwalu: rozmowy Adama Poprawy z Maciejem Świetlickim, m.in. laureatem Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości z 2012 roku, rozmowy Łukasza Wojtusika z Andrzejem Franszkiem, autorem monumentalnej biografii Zbigniewa Herberta i rozmowy Marcina Barana z Bohdanem Zadurą.

Zachęcamy do lektury festiwalowego Almanachu.