Goście Festiwalu

Gościnie i goście 5. Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius (12–18 października 2020)

Anna Adamowicz (1993) – poetka oraz diagnosta laboratoryjny. Autorka tomów Wątpia (2016), za który została nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia (2017), oraz Animalia (2019). Publikowała m.in. w czasopismach „artPAPIER”, „2Miesięcznik” i „Kontent”. W 2013 roku została nominowana do Nagrody Głównej XIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina za projekt tomu Wątpia. Tego samego roku wyróżniono ją w V Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Granitową Strzałę”.

Zofia Bałdyga (1987) – autorka książek poetyckich Passe-partout (2006), Współgłoski (2010) oraz Kto kupi tak małe kraje (2017). Absolwentka Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW. Tłumaczka poezji czeskiej i słowackiej. W 2020 nakładem Wydawnictwa Warstwy ukazała się tłumaczona przez nią antologia czeskiej poezji kobiecej Sąsiadki.

Justyna Bargielska (1977) – poetka i prozaiczka. Autorka m.in. Selfie na tle rzepaku (2016), Siedem przygód Rozalii Grozy (2017). Dwukrotna laureatka Nagrody Literackiej Gdynia (2010, 2011), wpierw za Dwa fiaty, rok później za Obsoletki; nominowana za Bach for my baby do Nagrody im. W. Szymborskiej (2013) i za Małe lisy do Nagrody Literackiej Nike (2014). Nominowana do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2020 za tom Dziecko z darów (2019).

Kacper Bartczak (1972) – poeta, krytyk i tłumacz poezji. Autor monografii o Johnie Ashberym (2006) oraz zbioru esejów o poezji i teorii Świat nie scalony (2009). Za owy zbiór otrzymał Nagrodę „Literatury na Świecie” (2009). Jest tłumaczem wierszy Johna Ashbery’ego, Rae Armantrout i Petera Gizziego. Jego ostatnia książka poetycka to Naworadiowa (2019).

Tomasz Bąk (1991) – kolektyw schizofreniczny. Autor książek z wierszami, najnowszą jest Bailout (2019). Laureat Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2012 w kategorii debiut za tom Kanada (2011), zaś za tom [beep] Generation (2016) został nominowany do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Laureat Nagrody Literackiej Gdynia 2020 za Bailout. Za ten sam tom nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2020.

Joanna Bednarek (1982) – filozofka, pisarka oraz członkini redakcji „Praktyki Teoretycznej”. Autorka m.in. prac: Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki (2012), Linie kobiecości. Jak różnica płciowa przekształciła literaturę i filozofię? (2016) i Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta (2017). Publikowała również m.in. w „Czasie Kultury” czy „Wakacie”.

Joanna Bociąg (1989) – animatorka kultury, organizatorka wydarzeń literackich, redaktorka. Współautorka Dzieci wolności. Antologia przełomu (praca zbiorowa 2019). Laureatka XXV Konkursu im. J. Bierezina. W sierpniu 2020 roku ukazała się jej debiutancka książka Boję się o ostatnią kobietę.

Dariusz Czaja (1961) – antropolog kultury, eseista, recenzent muzyczny. Wykładowca w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, redaktor kwartalnika „Konteksty”. Autor m.in. eseju Lekcje ciemności (2009), literatury faktu Gdzieś dalej, gdzie indziej (2010) oraz zbioru Gramatyka bieli. Antropologia doświadczeń granicznych (2018). Laureat nagrody Fundacji TVP Kultura „Gwarancja Kultury” (2010) i Nagrody Warszawska Premiera Literacka (2011). Dwukrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike.

Piotr Jakub Fereński (1978) – kulturoznawca i historyk idei, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa UWr. Autor licznych publikacji z zakresu teorii kultury, historii nauki, filozofii języka, sztuk wizualnych. Jest współautorem wydanej w 2019 roku książki Nieswojość.

Piotr Florczyk (1978) – poeta, eseista, były redaktor wydawnictwa Calypso Editions, tłumacz. Laureat nagrody Found in Translation Award 2017 oraz Harold Morton Landon Translation Award 2017. Wydał m.in. Barefoot (wiersze) czy Los Angeles Sketchbook (szkice i fotografie). Za przekład tomu Anny Świrszczyńskiej Budowałam barykadę otrzymał Found in Translation Award 2017 oraz Harold Morton Landon Translation Award 2017 przyznawaną przez The Academy of American Poets. Nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2020 za tom Dwa tysiące słów (2019).

Dariusz Foks (1966) – polski pisarz, filmowiec i artysta sztuk wizualnych. Redaktor działu prozy w miesięczniku „Twórczość”. Zadebiutował tekstami Filmy i inne wiersze oraz Wiersze (1989). Został laureatem nagrody w Konkursie na Brulion Poetycki (1993). Był dwukrotnie nominowany do Paszportu „Polityki” (2000, 2004). Natomiast w 2014 roku został wyróżniony Wrocławską Nagrodą Poetycką Silesius za całokształt twórczości, stając się najmłodszym laureatem w tej kategorii. Za tom Rozmowy z głuchym psem (2014) był nominowany do Nagrody Literackiej Nike i Nagrody Literackiej Gdynia. Jego ostatnia książka poetycka to Ludzie kultury (2019).

Konrad Góra (1978) – okołowrocławski poeta, autor Requiem dla Saddama Husajna i inne wiersze dla ubogich duchem (2008), Pokój widzeń (2011), Siła niższa (full hasiok) (2012), Nie (2016). Wrocławski działacz akcji „Jedzenie Zamiast Bomb”. Nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2020 za tom Kalendarz majów (2019).

Anna Beata Háblová (1983) – czeska architektka, urbanistka i poetka. Skończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Czeskiej. Jest autorką zbiorów poezji Kry (2013), Rýhy (2015), Nevypínejte (2018).

Marcin Hamkało (1971) – poeta, były redaktor miesięcznika „Odra”, organizator wydarzeń kulturalnych, w tym Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania, od 2015 dyrektor Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Autor monografii Od nietoperza do scata (2005), pozycji zbiorowych m.in. 14.44: poeci Fortu 1996–1999 (2000), Zawrót głowy. Antologia polskich wierszy filmowych (2018). Jego utwory tłumaczone były na język ukraiński, angielski, hiszpański i serbski.

Joanna Helander (1948) – fotografka, reżyserka filmów dokumentalnych, pisarka i tłumaczka. Wypracowała styl nazywany zapisem poetyckim. Znana dokumentalistka życia codziennego w PRL-u oraz autorka filmowych i fotograficznych portretów przedstawicieli polskiej kultury. Studiowała romanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1968 za protest przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację została skazana na 10 miesięcy więzienia. W 1976 roku ukończyła studia fotograficzne w Göteborgu. Dwa lata później ukazała się jej pierwsza książka Kobieta: en bok om kvinnor i Polen (Kobieta. Książka o kobietach w Polsce). W latach 1981–1982 była współorganizatorką uroczystości w Folkets Hus w Sztokholmie, z której dochody przeznaczone były dla więźniów politycznych w Polsce. Przy tej okazji ukazała się w Szwecji książka Polska vinterbrev z tekstami Leszka Kołakowskiego, Stanisława Barańczaka, Sławomira Mrożka i jej fotografiami.

Magda Heydel (1969) – tłumaczka, profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kierowniczka Centrum Badań Przekładoznawczych oraz członkini honorowa Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Jest redaktorką naczelną pisma „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies”. Autorka monografii Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej (2002) oraz Gorliwość tłumacza. Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza (2013). W 2018 roku nominowana do Nagrody Europejski Poeta Wolności, w 2020 roku laureatka tejże nagrody (za tłumaczenia twórczości poetki Sinéad Morrissey).

Marie Iljašenko (1983) – tłumaczka, poetka, redaktorka wydawnictwa Slovart. Ukończyła literaturę porównawczą i rusycystykę na Uniwersytecie Karola w Pradze. Autorka zbiorów wierszy m.in. Osip míří na jih (2015), który został nominowany do nagrody Magnesia Litera 2016. W 2015 roku nominowano ją do Dresdner Lyrikpreis, natomiast w 2016 do Václav Burian Prize. Twórczość autorki publikowano w antologii Nejlepší české poásně w latach 2013, 2014 i 2017.

Piotr Janicki (1974) – laureat Nagrody Literackiej Gdynia 2015 w kategorii poezja za tom Wyrazy uznania, nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2017 w kategorii książka roku za tom 13 sztuk. Laureat Nagrody Literackiej im. Wiesława Kazaneckiego za rok 2018. W 2019 roku nominowany do Nagrody im. W. Szymborskiej za Psią książkę. W latach 2005–2009 współtworzył zin poetycki „Cyc Gada”. W 2020 wspólnie z Adamem Kaczanowskim wydał poemat Spis treści. Mieszka w Supraślu. 

Anita Jarzyna (1984) – badaczka literatury, głównie poezji XX-wiecznej, interpretatorka. W obszarze jej zainteresowań znajdują się studia nad zwierzętami oraz studia nad Zagładą. Autorka książki „Pójście za Norwidem” (w polskiej poezji współczesnej) (2013), współredaktorka i redaktorka kilku numerów tematycznych czasopism: „Poznańskie Studia Polonistyczne”, „Polonistyka”, „Tekstualia” oraz tomów zbiorowych. Stypendystka m.in. Funduszu im. Rodziny Kulczyków, Ministerstwa Nauki, Funduszu im. Profesora Władysława Kuraszkiewicza; wyróżniona Medalem Młodej Sztuki w dziedzinie literatura (2015). Aktualnie w ramach programu FUGA, finansowanego przez NCN, na Uniwersytecie Łódzkim realizuje projekt Post-koiné. Zwierzęta i poeci (studia wybranych przykładów w literaturze polskiej).

Radosław Jurczak (1995) – poeta, studiuje filozofię i informatykę (MISH UW). Autor tomów Pamięć zewnętrzna (2016) i Grała w nas gra (2017). W 2015 roku został laureatem Nagrody Głównej XXI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina. Za tom Pamięć zewnętrzna został wyróżniony w konkursie o Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny 2016 na najlepszy poetycki debiut roku oraz otrzymał Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius 2017 w kategorii debiut. 

Adam Kaczanowski (1976) – poeta, prozaik, trochę performer. Debiutował w połowie lat 90. Opublikował książki poetyckie: Powieka (1998), Życie przed śmiercią (1999), Stany (2005), Sośnicki. Szary człowiek (2006), Nowe zoo (2008), Szkielet małpy. Szept (2010), Happy end (2014), Co jest nie tak z tymi ludźmi? (2016), Cele (2018), Zabawne i zbawienne (2020) oraz powieści Bez końca (2005), Awersja (2007) i Topless (2014). W 2019 roku został laureatem Nagrody Poetyckiej Silesius. W 2020 wspólnie z Piotrem Janickim wydał poemat Spis treści. Poznaniak mieszkający w Warszawie, kibic Warty Poznań.

Paweł Kaczmarski (1991) – krytyk literacki. W swojej działalności krytycznej i naukowej zajmuje się literaturą najnowszą, w tym poezją. Studiował filologię polską (UAM oraz  UWr). Obecnie jest doktorantem w Zakładzie Historii Literatury Polskiej po 1918 roku Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor szkiców Wysoka łączliwość (2018). Kilkakrotnie był nominowany do dolnośląskiej nagrody kulturalnej Warto. Współpracował m.in. z czasopismami „Praktyka Teoretyczna”, „Arterie”, „Litera”, „Twórczość”, „Nowy Napis” i „Odra”.

Anna Kałuża (1977) – pracuje w w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się przede wszystkim estetycznymi konsekwencjami przemian kulturowo-artystycznych, współczesną poezją i sztuką w ich wymiarach społecznych i politycznych. Autorka książek: Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej (2008); Bumerang. Szkice o polskiej poezji XX i XXI wieku (2010); Wielkie wygrane. Wspólne sprawy estetyki, krytyki i poezji (2011); Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci? (2015); współredaktorka zbiorów: m.in. Rodzinna Europa. Pięć minut później (2011); Interpretować dalej. Najważniejsze książki poetyckie 1945–1989 (2011). Zasiada w składzie jury m.in. Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius.

Aneta Kamińska (1976) – poetka i tłumaczka poezji ukraińskiej. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, pracuje jako metodyczka i lektorka języka polskiego dla cudzoziemców. Autorka tomów poezji Wiersze zdyszane (2000), zapisz zmiany (2004), antologii Cząstki pomarańczy. Nowa poezja ukraińska (2011), przekładów twórczości m.in. Nazara Honczara. Współredaktorka i współtłumaczka antologii Portret kobiecy w odwróconej perspektywie. 12 poetek z Czech, Słowenii i Ukrainy (2013). Stypendystka Ministra Kultury (2008 i 2013).

Eliza Kącka (1982) – pracuje na Wydziale Polonistyki UW, członkini Zarządu Głównego TLiAM. Współautorka Dzieci wolności. Antologia przełomu (2019), Znak nr 779 (2020), Prognoza niepogody. Literatura polska w XXI wieku (2020). Zasiada w jury Nagrody Literackiej Gdynia.

Jakub Kornhauser (1984) – poeta, tłumacz, krytyk literacki, literaturoznawca i filolog romański. Pracownik naukowy UJ, doktor nauk humanistycznych. Autor m.in. książek: Drożdżownia (2015) czy Dziewięć dni w ścianie (2019). Za pierwszą otrzymał Nagrodę im. W. Szymborskiej 2016. W lipcu 2020 ukazała się jego najnowsza książka Premie górskie najwyższej kategorii.

Marta Koronkiewicz (1987) – krytyk literacka, doktor nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Współredaguje 8. Arkusz „Odry”, „Przerzutnię. Magazyn literatury i badań nad codziennością” oraz „WIDMA. A Journal of American and Polish Verse”. Współredaktorka antologii nowej polskiej poezji Zebrało się śliny

Justyna Kulikowska (1993) – poetka publikująca m.in. w „Wakacie”, „Opcjach” czy „Elewatorze”. Autorka Hejt i inne bangery (2018). Laureatka nagrody „Żurawie 2019”, „Browar za debiut” oraz Nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny. Jej najnowszą książką poetycką  jest Tab_s (2020).

Tomasz Kunz (1969) – krytyk i teoretyk literatury, pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ, jest także tłumaczem (m. in. autorem przekładów dziewięciu książek Zygmunta Baumana). Zajmuje się teorią i historią literatury nowoczesnej. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych w większości poświęconych zagadnieniom poezji współczesnej m.in. osobie i dziełu Rafała Wojaczka i osobie Tadeusza Różewicza, a także autorem książek: Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza. Od poetyki tekstu do poetyki lektury i Więcej niż słowa. Literatura jako forma istnienia, na którą składa się 5 esejów o twórczości Tadeusza Różewicza, Rafała Wojaczka, Mirona Białoszewskiego, Witolda Gombrowicza i Marcina Świetlickiego. Zasiada w jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius.

Małgorzata Lebda (1985)  ̶  dorastała w beskidzkiej wsi Żeleźnikowa Wielka. Autorka pięciu książek poetyckich – ostatnie trzy z nich składają się na wydane właśnie Sprawy Ziemi (WBPiCAK). Za tom Sny uckermärkerów został nominowany w 2019 roku do Wrocławskiej Nagrody Silesius w kategorii Książka Roku oraz nagrodzona Nagrodą Literacką Gdynia. Jej książki ukazały się w przekładzie na język czeski (tł. Bogdan Trojak), włoski (tł. Marina Ciccarini) i serbski (tł. Biserka Rajčić). Doktorka nauk humanistycznych. Nauczycielka akademicka. Ultramaratonka. Fotografuje. Mieszka w Krakowie. Pracuje nad debiutem prozatorskim.

Joanna Lewandowska (1976) – poetka, felietonistka i niezależna artystka. Interesuje się sztuką, rysunkiem, malarstwem oraz zabytkową architekturą. Nominowana do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2020 w kategorii debiut za tom Trach (2019).

Joanna Łańcucka (1978) – urodziła się w Skierniewicach. Studiowała na ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi. Maluje, rysuje, pisze. Autorka krótkich form komiksowych oraz ilustracji i grafik okładkowych – głównie do wydawnictw poetyckich. Pomysł rysowania komiksów do wierszy narodził się dzięki konkursowi Biura Literackiego „Komiks wierszem”. Wydała powieść pt. Stara Słaboniowa i Spiekładuchy, współautorka wspólnie z Joanną Mueller książki Waruj. Pisze również opowiadania grozy.

Paweł Mackiewicz (1980) – krytyk literacki, wykładowca, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Autor książek krytyczno-literackich: Pisane osobno. O poezji polskiej lat pierwszych (2010), W kraju pełnym tematów. Kazimierz Wyka jako krytyk poezji (2012), Małe i mniejsze. Notatki o najnowszej poezji i krytyce (2013), Sequel. Tylnym pomostem. Felietony zebrane (2014) oraz wyborów wierszy Marcina Sendeckiego i Artura Szlosarka. Współpracownik m.in. „Nowych Książek”, „Odry” i „Akcentu”. Mieszka w Legnicy.

Oskar Meller (1993) – krytyk literacki, doktorant na Wydziale Filologicznym UWr. Recenzje i szkice publikował w „artPAPIERZE”, „Kontencie”, „Literaturze na Świecie”, „Nowych Książkach”, „8. arkuszu Odry” i „Wizjach”, z którymi stale współpracuje. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą języka poetyckiego Tomasza Pułki i jego wpływów na dykcje pokoleniowych rówieśników. Interesuje się głównie polską poezją najnowszą, XX-wieczną poezją anglosaską oraz reprezentacjami nurtu Bildungsroman w literaturze XIX i XX wieku.

Joanna Mueller (1979) – poetka, krytyczka, badaczka poezji. Autorka m.in. tomów: Piraci dobrej roboty (2017), Intima thule (2015) oraz prac zbiorowych m.in.: Wiersze dla opornych (2020). Laureatka Nagrody Warszawska Premiera Literacka (2010) za Stratygrafie. Nominowana do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2020 za tom Waruj (2019).

Kasper Pfeifer (1990) – poeta publikujący w czasopismach literackich. Interesuje się muzyką z przełomu lat 60. i 70. Nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2020 w kategorii debiut za tom adblock (2019).

Adam Pomorski (1956) – tłumacz, krytyk literacki, eseista. Autor m.in. Imperialna baba (2003), Fraszki to wszystko. Mała antologia dawnej fraszki polskiej (2004). Zasiadał w jury Nagrody Mediów Publicznych w dziedzinie literatury „Cogito” (2008), Nagrody Literackiej Nike (2010–2012), Nagrody Poetyckiej im. W. Szymborskiej (2013–2015), Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. T. Boya-Żeleńskiego (2014). Aktualnie zaś jest jurorem Warszawskiej Premiery Literackiej (od 2010). Otrzymał m.in. Nagrodę Pegaza (1980), „Literatury na Świecie” (1982, 1985), Nagrodę Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (1994), Nagrodę Polskiego PEN Clubu (1995) i Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006).

Jakub Pszoniak (1983) – poeta, zawodowo zajmujący się grafiką. Publikuje w magazynie „biBLioteka”. Nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2020 w kategorii debiut za tom Chyba na pewno (2019).

Patrycja Sikora (1989) – poetka. Publikowała w magazynach „Helikopter”, „Kontent”, „Tlen Literacki”. Laureatka projektu Biura Literackiego Połów (2018), nominowana do Nagrody Głównej XXIV OKP im. J. Bierezina. Współautorka antologii Wiersze dla Opornych (2020) oraz Dzieci wolności. Antologia przełomu (2019). Debiutowała książką instrukcja dla ludzi nie stąd (2020).

Jakub Skurtys (1989) – doktorant i pracownik w Instytucie Filologii Polskiej UWr (specjalność krytycznoliteracka). Pisze głównie o poezji; interesuje się historią awangardy, studiami nad codziennością oraz związkami literatury i ekonomii. Pod koniec 2020 roku ma ukazać się jego rozprawa Wiersz … i cała reszta. Rozważania o poezji i krytyce po 1989 roku.

Justyna Sobolewska (1972) – krytyczka literacka, dziennikarka tygodnika „Polityka”. Absolwentka Polonistyki UW. Współautorka książki Jestem mamą (2004) oraz autorka esejów Książka o czytaniu (2012). Laureatka PIK-owego Lauru (2015) przyznawanego przez Polską Izbę Książki za popularyzację czytelnictwa w kategorii mediów drukowanych. Członkini jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius.

Olga Stehlíková (1977) – poetka, redaktorka czasopism i książek, nauczycielka języka czeskiego, redaktorka i krytyk literacka. Współtworzyła antologię Antologie české poezie I. díl, 1986–2006 (2007). W 2015 roku otrzymała nagrodę Magnesia Litera za debiutancką publikację Týdny (2014). W 2018 roku wydała dwie książki: Za lyrický subject i Vykřičník jako stožár.

Piotr Śliwiński (1962) – polski krytyk literacki, badacz polskiej poezji współczesnej, nauczyciel akademicki i profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Jest autorem licznych artykułów i książek krytycznoliterackich. Twórca i kurator festiwalu Poznań Poetów. W latach 2006–2013 zasiadał jako przewodniczący kapituły Nagrody Literackiej Gdynia. Natomiast od 2015 roku przewodniczy kapitule Poznańskiej Nagrody Literackiej. Został uhonorowany Nagrodą im. Kazimierza Wyki (2008). Współautor pozycji Prognoza niepogody. Literatura polska w XXI wieku (2020).

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki (1962) – poeta, absolwent filologii polskiej UMSC. Debiutował w „Akcencie” nr 4 z 1989 roku. W latach 1990–2003 współpracował z kwartalnikiem literackim „Kresy”. Laureat Nagrody Literackiej Nike i Nagrody Literackiej Gdynia za tom Piosenka o zależnościach i uzależnieniach (2009) oraz Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za Imię i znamię (2012). Jest członkiem kapituły Poznańskiej Kapituły Nagrody Literackiej, w 2020 uhonorowany Silesiusem za całokształt pracy twórczej.

Anna Wanik (1984) – absolwentka filozofii i bohemistyki na UWr. Tłumaczka języka czeskiego oraz założycielka Fundacji Kukatko promującej polsko-czeską współpracę kulturalną. Od 2019 roku fundacja zajmuje się tematem fake newsów (o Polsce oraz Czechach). Koordynatorka Literackiego Budżetu Obywatelskiego w ramach ESK Wrocław 2016. Autorka przekładów m.in. Marka Šindelki, Zostańcie z nami (2016) i Mapa Anny (2019). Współpracuje z kilkoma festiwalami literackimi, w tym z Międzynarodowym Festiwalem Opowiadania, Miesiącem Spotkań Autorskich czy Festiwalem Góry Literatury.

Agnieszka Wolny-Hamkało (1979) – pisarka urodzona we Wrocławiu. Autorka powieści (ostatnia Moja córka komunistka, 2018), szkiców, tomików poetyckich, m.in.: Spamy miłosne (2007), Borderline (2013), Panama smile (2017), a także książek dla dzieci i sztuk teatralnych. Felietonistka „Przeglądu” i „Rymsa”. Jej wiersze przełożono na piętnaście języków. Nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia, Nagrody Mediów Publicznych Cogito i Nagrody Polskiej Sekcji IBBY (otrzymała wyróżnienie IBBY za książkę Nikt nas nie upomni). Laureatka nagrody Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Stypendystka Literarisches Colloquium Berlin. Kuratorka literacka Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Mieszka we Wrocławiu. W lutym 2019 ukazała się jej nowa książka Lato Adeli.

Bohdan Zadura (1945) – urodzony w Puławach. Poeta, prozaik, krytyk literacki, tłumacz z języków: angielskiego, węgierskiego, ukraińskiego, białoruskiego i rosyjskiego. Autor licznych tomów poetyckich, w tym debiutanckiego W krajobrazie z amfor (1968), Ciszy (1994) czy Nocnego życia (2010). Łącznie wydał blisko trzydzieści książek poetyckich i kilkanaście tomów eseistycznych i prozatorskich. Od 1980 roku był współredaktorem kwartalnika literackiego „Akcent”; współzałożyciel i wiceprezes zarządu Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” (od 1994) oraz członek jej Rady Programowej. Od 1988 roku kierownik działu prozy miesięcznika „Twórczość”, a od 2004 roku redaktor naczelny pisma. Laureat licznych nagród literackich, w 2018 roku przyznano mu Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius za całokształt pracy twórczej. Otrzymał także wiele odznaczeń.

Andrzej Zawada (1948) – historyk literatury, krytyk, eseista. Profesor zwyczajny na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (2005–2016). Zajmuje się literaturą polską XX wieku i współczesną, zagadnieniami zbiorowej pamięci symbolicznej, procesami komunikacji interkulturowej. Dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury (2016-17), przewodniczący jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius.

Serhij Żadan (1974) – ukraiński poeta, pisarz, muzyk i tłumacz z języka niemieckiego. Jest laureatem wielu nagród m.in. Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus z 2015 roku za powieść Mezopotamia, Nagrody „Mosty Berlina” oraz Nagrody im. Josepha Conrada. Jego książki przetłumaczono na szesnaście języków. Po polsku ukazały się m. in. tomiki Historia kultury początku stulecia (2005), Etiopia (2011) i w tym roku – Antena, oraz sześć powieści: Big Mac (2005), Depeche Mode (2006), Anarchy in the UKR (2007), Hymn demokratycznej młodzieży (2007), Woroszyłowgrad (2013) i ostatnio – Internat (2019) za którą został nominowany do Nagrody Literackiej Europy Środkowej Angelus 2020.