Jurorzy

                         

Andrzej Zawada (ur. 1948) – Przewodniczący jury.

Andrzej Zawada Fot. A. Solnica

Fot. A. Solnica

historyk literatury, krytyk, eseista. Profesor zwyczajny na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (2005-2016). Zajmuje się literaturą polską XX wieku i współczesną, zagadnieniami zbiorowej pamięci symbolicznej, procesami komunikacji interkulturowej.
Autor książek o literaturze: Gra w ludowe (1983), Wszystko pokruszone (1985), Dwudziestolecie literackie (1995), Mit czy świadectwo? (2000), Literackie półwiecze 1939-1989 (2001), Oset, pokrzywa (2011), monografii Jarosław Iwaszkiewicz (1994), Miłosz (1996). Opublikował dwa zbiorki poetyckie: Dziecię nomadów (1998), Murzynek (2001).
W esejach opisywał przemianę kulturowej tożsamości mieszkańców Ziem Zachodnich: Bresław (1996), Dolny Śląsk, ziemia spotkania (2002), Pochwała prowincji (2009), Drugi Bresław (2015).
Członek jury Nagrody Literackiej Europy Środkowej „Angelus” (2006-2015). Dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury (2016/17). Należy do PEN Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Association Internationale des Critiques Litteraires.

Członkowie:

Grzegorz Jankowicz (ur. 1978) – filozof literatury, krytyk i tłumacz. Pracownik Centre for Advanced Studies in the Humanities Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaktor działu kultury „Tygodnika Powszechnego”. Juror Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Dyrektor programów literackich Fundacji Tygodnika Powszechnego. Dyrektor programowy Festiwalu Conrada. Członek rady programowej Festiwalu Copernicus. Członek rady programowej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Opublikował m.in.: Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami (Kraków 2013), Cmono. Rozmowy z pisarzami (Kraków 2013), Gombrowicz – Loading. Esej o formie życia (Wrocław 2014), Uchodźcy z ziemi Ulro. Eseje (2015). Pod jego redakcją ukazał się tom Opowieść o dwóch miastach. Wrocław i Kraków (Kraków 2015), prezentacja Wrocławia i Krakowa jako miast literatury. Wspólnie z Anną Kałużą przygotował tomy: Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski  (Wrocław 2015) oraz Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek (Wrocław 2016). Z Zofią Król zredagował książkę Wolne słowa. Zestaw do ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych (Gdańsk 2016). Niedawno ukazała się jego książka Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata (Wrocław 2016). Z Alberto Manguelem napisał książkę Małe języki, wielkie literatury. Small Languages, Big Literature (Gdańsk 2017). Mieszka w Krakowie.

 

Piotr Kępiński

 

 

 

Piotr Kępiński (ur. w 1964 r.), poeta, krytyk literacki, eseista, od 2007 roku do 2016 roku juror Nagrody Literackiej Europy Środkowej – Angelus. Pracował m.in. w „Czasie Kultury” (jako zastępca redaktora naczelnego), w „Newsweeku” i w „Dzienniku” (jako szef działu kultura). Obecnie współpracuje z „Nową Europą Wschodnią” i „Twórczością”.  W 2007 roku wydał zbiór szkiców i esejów o poezji polskiej „Bez stempla”. W zeszłym roku (w Kolegium Europy Wschodniej) ukazała się książka, którą napisał wspólnie z Herkusem Kunciusem Rozmowa Litwina z Polakiem. W roku 2017 w Instytucie Mikołowskim ukaże się jego najnowszy zbiór wierszy „Ludzkie nieludzkie”. Mieszka w Rzymie.

 

MALISZEWSKI

 

 

Karol Maliszewski (ur. w 1960 r.),krytyk literacki, poeta, prozaik. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Opublikował osiem zbiorów wierszy – ostatnie to „Potrawy pośmiertne”, 2010 i „Ody odbite”, 2012 oraz siedem książek prozatorskich, m.in. „Faramucha”, 2001 (nominowana do Paszportu Polityki), „Sajgon”, 2009, „Manekiny”, 2012, „Przemyśl-Szczecin”, 2013 (nominowana do Śląskiego Wawrzynu Literackiego). W roku 1999 ukazała się jego książka krytycznoliteracka pt. „Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy”, a w 2001 druga książka tego typu, zatytułowana „Zwierzę na J. Szkice o wierszach i ludziach”. Następnie wydał: „Rozproszone głosy. Notatki krytyka”, 2006 (nominowana do Nagrody Nike), „Po debiucie”, 2008, „Pociąg do literatury”, 2010. Jest współautorem podręcznika „Jak zostać pisarzem”, 2011. Ostatnio wydał książkę krytycznoliteracką pt. „Wolność czytania” i wybór wierszy z lat 1984-2014 zatytułowany „Jeszcze inna historia”.

 

 

 

 

Adam Poprawa (ur. 1959) – historyk literatury, krytyk literacki i muzyczny, prozaik, kiedyś poeta. Wydał m.in. tomiki wierszy Komentarz do Dantego (Wydawnictwo Kret, Wrocław 1990), Koncert na adwent (OKiS, Wrocław 1995), rozprawę Kultura i egzystencja w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999), zbiór szkiców Formy i afirmacje (Universitas, Kraków 2003), tom prozatorski Walce wolne, walce szybkie (WBPiCAK, Poznań 2009). Prowadzi w „Odrze” rubrykę płytową CDn, jest felietonistą „Czasu Kultury”. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UWr.

 

 

 

 

 

Tadeusz Sławek (ur. 1946) – polonista i anglista. Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w latach 1996–2002 rektor tegoż Uniwersytetu. Zajmuje się historią literatury i kultury oraz filozoficznymi podstawami literaturoznawstwa. Poeta i tłumacz; autor kilku książek poetyckich oraz płyt, na których wraz z kontrabasistą Bogdanem Mizerskim nagrywa „eseje na głos i kontrabas”. Opublikował między innymi: Grand Circus Hotel (1977), Staw (1982), Oczy to nie wszystko (1988), Rozmowa (1989), O głodzie (1994), Pięć esejów o gościnności (2000), Podróż mistyczna z Nysy do Barda Śląskiego (2000), Olmaryja (2002), Żaglowiec Nietzsche (2002). A także: Maszyna do pisania. O dekonstruktywistycznej teorii literatury Jacquesa Derridy (wraz z Tadeuszem Rachwałem, 1992) Literary Voice. The Calling of Jonah (wraz z Donaldem Weslingiem, 1995), U-bywać. Człowiek, świat, przyjaźń w pismach Williama Blake’a (2001), Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie i świecie współczesnym (2002), Revelations of Gloucester. Charles Olson, Fitz Hugh Lane, and Writing of the Place (2003).

 

 

 

 

Justyna Sobolewska (1972) – krytyczka literacka, dziennikarka tygodnika „Polityka”. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała w „Przekroju” (2001 -2008) i „Dzienniku” (2008-2009). Jest współautorką książki „Jestem mamą” (2004) i antologii opowiadań „Projekt mężczyzna” (2009). Zasiada także w jury Środkowoeuropejskiej Nagrody Literackiej „Angelus” W 2012 roku ukazała się wydawnictwie „Polityki” jej „Książka o czytaniu, czyli resztę dopisz sam”. Współpracuje z TVP Kultura. Mieszka w Warszawie.

 

 

 **************

Przewodniczący kapituły w latach 2008 – 2015

Jacek Łukasiewicz (ur. 1934) – krytyk literacki, historyk literatury, poeta, emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Rady Redakcyjnej miesięcznika „Odra”. Opublikował ksiązki o literaturze m. in. Szmaciarze i bohaterowie (1963), Zagłoba w piekle (1965), Z Mieczysławem Jastrunem spotkania w czasie (1982), Oko poematu (1991), Wiersze w gazetach (1992), Mickiewicz (1996), Herbert (2001), Grochowiak i obrazy (2002), Ruchome cele (2003). Debiutował jako poeta tomem Moje i twoje (1959), potem wydał m. in. Zabawy zimowe (1968), Album (1983), Deszczyk i inne wiersze (2005). Laureat m.in. Nagrody Miasta Wrocławia, Nagrody Polskiego Pen Clubu, nagrody im. Kazimierza Wyki.