Jurorzy

                         

Andrzej Zawada (ur. 1948) – Przewodniczący jury.

Andrzej Zawada Fot. A. Solnica

Fot. A. Solnica

historyk literatury, krytyk, eseista. Profesor zwyczajny na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (2005-2016). Zajmuje się literaturą polską XX wieku i współczesną, zagadnieniami zbiorowej pamięci symbolicznej, procesami komunikacji interkulturowej.
Autor książek o literaturze: Gra w ludowe (1983), Wszystko pokruszone (1985), Dwudziestolecie literackie (1995), Mit czy świadectwo? (2000), Literackie półwiecze 1939-1989 (2001), Oset, pokrzywa (2011), monografii Jarosław Iwaszkiewicz (1994), Miłosz (1996). Opublikował dwa zbiorki poetyckie: Dziecię nomadów (1998), Murzynek (2001).
W esejach opisywał przemianę kulturowej tożsamości mieszkańców Ziem Zachodnich: Bresław (1996), Dolny Śląsk, ziemia spotkania (2002), Pochwała prowincji (2009), Drugi Bresław (2015).
Członek jury Nagrody Literackiej Europy Środkowej „Angelus” (2006-2015). Dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury (2016/17). Należy do PEN Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Association Internationale des Critiques Litteraires.

Członkowie:

 

 

 

Grzegorz Jankowicz (ur. 1978) – filozof literatury, krytyk i tłumacz. Redaktor działu kultury „Tygodnika Powszechnego”. Pracownik Centre for Advanced Studies in the Humanities UJ. Wiceprezes Fundacji Korporacja Ha!art, redaktor jej dwóch serii wydawniczych: Linia Krytyczna i Proza Obca. Juror Nagrody Poetyckiej Silesius. Dyrektor wykonawczy Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada (Kraków), Międzynarodowego Festiwalu Historycznego Anamneses (Wrocław) oraz Międzynarodowego Festiwalu Nauki Copernicus (Kraków). Niedawno wydał książki: „Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami” (Kraków 2013) oraz „Cmono. Rozmowy z pisarzami” (Kraków 2013).

 

Piotr Kępiński

 

 

 

Piotr Kępiński (ur. w 1964 r.), poeta, krytyk literacki, eseista, od 2007 roku do 2016 roku juror Nagrody Literackiej Europy Środkowej – Angelus. Pracował m.in. w „Czasie Kultury” (jako zastępca redaktora naczelnego), w „Newsweeku” i w „Dzienniku” (jako szef działu kultura). Obecnie współpracuje z „Nową Europą Wschodnią” i „Twórczością”.  W 2007 roku wydał zbiór szkiców i esejów o poezji polskiej „Bez stempla”. W zeszłym roku (w Kolegium Europy Wschodniej) ukazała się książka, którą napisał wspólnie z Herkusem Kunciusem Rozmowa Litwina z Polakiem. W roku 2017 w Instytucie Mikołowskim ukaże się jego najnowszy zbiór wierszy „Ludzkie nieludzkie”. Mieszka w Rzymie.

 

MALISZEWSKI

 

 

Karol Maliszewski (ur. w 1960 r.),krytyk literacki, poeta, prozaik. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Opublikował osiem zbiorów wierszy – ostatnie to „Potrawy pośmiertne”, 2010 i „Ody odbite”, 2012 oraz siedem książek prozatorskich, m.in. „Faramucha”, 2001 (nominowana do Paszportu Polityki), „Sajgon”, 2009, „Manekiny”, 2012, „Przemyśl-Szczecin”, 2013 (nominowana do Śląskiego Wawrzynu Literackiego). W roku 1999 ukazała się jego książka krytycznoliteracka pt. „Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy”, a w 2001 druga książka tego typu, zatytułowana „Zwierzę na J. Szkice o wierszach i ludziach”. Następnie wydał: „Rozproszone głosy. Notatki krytyka”, 2006 (nominowana do Nagrody Nike), „Po debiucie”, 2008, „Pociąg do literatury”, 2010. Jest współautorem podręcznika „Jak zostać pisarzem”, 2011. Ostatnio wydał książkę krytycznoliteracką pt. „Wolność czytania” i wybór wierszy z lat 1984-2014 zatytułowany „Jeszcze inna historia”.

 

 

 

 

Adam Poprawa (ur. 1959) – historyk literatury, krytyk literacki i muzyczny, prozaik, kiedyś poeta. Wydał m.in. tomiki wierszy Komentarz do Dantego (Wydawnictwo Kret, Wrocław 1990), Koncert na adwent (OKiS, Wrocław 1995), rozprawę Kultura i egzystencja w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999), zbiór szkiców Formy i afirmacje (Universitas, Kraków 2003), tom prozatorski Walce wolne, walce szybkie (WBPiCAK, Poznań 2009). Prowadzi w „Odrze” rubrykę płytową CDn, jest felietonistą „Czasu Kultury”. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UWr.

 

 

 

 

 

Tadeusz Sławek (ur. 1946) – polonista i anglista. Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w latach 1996–2002 rektor tegoż Uniwersytetu. Zajmuje się historią literatury i kultury oraz filozoficznymi podstawami literaturoznawstwa. Poeta i tłumacz; autor kilku książek poetyckich oraz płyt, na których wraz z kontrabasistą Bogdanem Mizerskim nagrywa „eseje na głos i kontrabas”. Opublikował między innymi: Grand Circus Hotel (1977), Staw (1982), Oczy to nie wszystko (1988), Rozmowa (1989), O głodzie (1994), Pięć esejów o gościnności (2000), Podróż mistyczna z Nysy do Barda Śląskiego (2000), Olmaryja (2002), Żaglowiec Nietzsche (2002). A także: Maszyna do pisania. O dekonstruktywistycznej teorii literatury Jacquesa Derridy (wraz z Tadeuszem Rachwałem, 1992) Literary Voice. The Calling of Jonah (wraz z Donaldem Weslingiem, 1995), U-bywać. Człowiek, świat, przyjaźń w pismach Williama Blake’a (2001), Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie i świecie współczesnym (2002), Revelations of Gloucester. Charles Olson, Fitz Hugh Lane, and Writing of the Place (2003).

 

 

 

 

Justyna Sobolewska (1972) – krytyczka literacka, dziennikarka tygodnika „Polityka”. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała w „Przekroju” (2001 -2008) i „Dzienniku” (2008-2009). Jest współautorką książki „Jestem mamą” (2004) i antologii opowiadań „Projekt mężczyzna” (2009). Zasiada także w jury Środkowoeuropejskiej Nagrody Literackiej „Angelus” W 2012 roku ukazała się wydawnictwie „Polityki” jej „Książka o czytaniu, czyli resztę dopisz sam”. Współpracuje z TVP Kultura. Mieszka w Warszawie.

 

 

 **************

Przewodniczący kapituły w latach 2008 – 2015

Jacek Łukasiewicz (ur. 1934) – krytyk literacki, historyk literatury, poeta, emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Rady Redakcyjnej miesięcznika „Odra”. Opublikował ksiązki o literaturze m. in. Szmaciarze i bohaterowie (1963), Zagłoba w piekle (1965), Z Mieczysławem Jastrunem spotkania w czasie (1982), Oko poematu (1991), Wiersze w gazetach (1992), Mickiewicz (1996), Herbert (2001), Grochowiak i obrazy (2002), Ruchome cele (2003). Debiutował jako poeta tomem Moje i twoje (1959), potem wydał m. in. Zabawy zimowe (1968), Album (1983), Deszczyk i inne wiersze (2005). Laureat m.in. Nagrody Miasta Wrocławia, Nagrody Polskiego Pen Clubu, nagrody im. Kazimierza Wyki.