Ryszard Krynicki – Gdybym wiedział

W najbliższych dniach trafi do księgarń dawno zapowiadany przez wydawcę, Biuro Literackie, zbiór rozmów z Ryszardem Krynickim Gdybym wiedział.

Ryszard Krynicki, to nie tylko jeden z największych polskich poetów powojennych, znakomity tłumacz, wydawca, to także twórca niepokorny intelektualnie a w młodości słynący z radykalnej bezkompromisowości – poeta – buntownik.  Gdybym wiedział, układa  się w rodzaj autobiografii. Poeta opowiada  w wywiadach o: dzieciństwie i młodości, czasach debiutu i Nowej Fali, problemach z cenzurą i władzami komunistycznymi, o wydawaniu w podziemiu oraz o własnym , prowadzonym wraz z żoną Krystyną, Wydawnictwie a5.

Zbiór zawiera 30 rozmów z Ryszardem Krynickim  których autorami są m. in. Renata Gorczyńska, Dariusz Suska, Jarosław Mikołajewski, Justyna Sobolewska, Kazimierz Wóycicki, Piotr Kępiński, Anna Bikont, Katarzyna Janowska, Piotr Mucharski, Adam Wiedemann, Marcin Baran i Stanisław Bereś, publikowanych w polskiej prasie oficjalnej, niezależnej i emigracyjnej oraz zapisy wywiadów radiowych. Redaktorom tomu udało się dotrzeć do prawdziwych rarytasów. Do takich niewątpliwie należy zapis nielegalnego spotkania z Poetą w jednym z wrocławskich mieszkań z roku 1978.

Na zachętę proponujemy wywiad Państwa Krynickich udzielony w latach 90. Telewizyjnym Wiadomościom Literackim, w którym opowiadają o swoim wydawnictwie;