Zuzanna Ginczanka. Tylko szczęście jest prawdziwym życiem

29 października w Muzeum Literatury w Warszawie odbędzie się wernisaż wystawy Zuzanna Ginczanka. Tylko szczęście jest prawdziwym życiem

Wystawa stanowi próbę przedstawienia postaci Zuzanny Ginczanki (1917–1944) –poetki  z okresu międzywojnia. Pochodziła z rodziny zaasymilowanych rosyjskich Żydów. Była Polką z wyboru.  Związana ze środowiskiem Skamandrytów. Publikowała w „Wiadomościach Literackich” i „Skamandrze”. Współpracowała także z tygodnikiem satyrycznym „Szpilki”. W 1936 wydała swój jedyny tomik poezji – O centaurach.

Profesor Andrzej Zawada pisał o niej: Kochała się w niej cała przedwojenna inteligencka Warszawa. Uwielbiał ją Tuwim i Gombrowicz, chociaż podobno włożył jej głowę do śmietnika. W czasie wojny dwukrotnie donosili na nią polscy sąsiedzi. Poetka Zuzanna Ginczanka zginęła  w 1944 roku rozstrzelana przez gestapo.

Gdyby na podobieństwo rockowego „Klubu 27″ istniało takie samo elitarne grono poetów, jej należałoby się honorowe miejsce, tuż obok Rafała Wojaczka.

Niezwykłą postać i twórczość Zuzanny Ginczanki organizatorzy zaprezentują poprzez archiwalia z kolekcji Muzeum Literatury – rękopisy i fotografii z prywatnych albumów Ginczanki, jak również poprzez dzieła sztuki współczesnej, które w metaforyczny sposób będą odnosić się zarówno do jej życia, jak i poezji.

Swoje prace zaprezentują m.in.: Hubert Czerepok, Alex Czetwrtyński, Marta Deskur, Aneta Grzeszykowska, Maja Gordon, Dominik Jałowiński, Angelika Markul, Maldoror, Magdalena Moskwa, Krystyna Piotrowska, Slavs and Tatars i inni.

Narracja wystawy poruszy tematy takie jak: doświadczenie inności, obcości; piętno piękna, cielesności, kobiecości; wołanie o podmiotową pozycję kobiety; afirmacja i utopia seksualnego i wyzwolenia.

Do katalogu wystawy teksty przygotowali, m.in.: Agata Araszkiewicz, Izolda Kiec, Jarosław Mikołajewski, Marek Bieńczyk, Maria Janion, Magdalena Środa, Irena Grudzińska-Gross.

 

Zuzanna Ginczanka. Tylko szczęście jest prawdziwym życiem…Od 29 października 2015 roku do 29 lutego 2015 roku, Wernisaż: 29 października 2015 roku, godzina 18.00,Współorganizator: Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Literatury,Warszawa