Język poetycki Mirona Białoszewskiego

Paź 30, 2017 przez

Język poetycki Mirona Białoszewskiego. Wydanie drugie, rozszerzone znakomitej książki Stanisława Barańczaka (Ossolineum). Książka autorstwa Stanisława Barańczaka Język poetycki Mirona Białoszewskiego ukazała się nakładem Ossolineum w roku 1974. Niniejsza edycja rozszerzona została read...

Czytaj więcej

444 wiersze poetów języka angielskiego

Paź 18, 2017 przez

Premiera książki Stanisława Barańczaka  444 wiersze poetów języka angielskiego XX wieku (Znak) 25 października 2017.  Antologia 444 wierszy poetów języka angielskiego XX wieku przełożonych przez Stanisława Barańczaka to owoc ambitnego projektu najwybitniejszego tłumacza w dziejach read...

Czytaj więcej

Podróż zimowa

Paź 13, 2017 przez

Podróż zimowa. Wiersze do muzyki Franza Schuberta Stanisława Barańczaka (a5) W 1827 roku Franz Schubert skomponował cykl dwudziestu czterech pieśni pt. Winterreise do liryków romantycznego poety Wilhelma Műllera. W 1994 roku Stanisław Barańczak zakończył pracę nad własną Podróżą read...

Czytaj więcej

Odbiorca ubezwłasnowolniony

Wrz 13, 2017 przez

Odbiorca ubezwłasnowolniony. Teksty o kulturze masowej i popularnej Stanisława Barańczaka w Ossolineum. Poza pisaniem wierszy, esejów, recenzji i rozpraw naukowych, poza tłumaczeniem poezji i wykładaniem Stanisław Barańczak zajmował się rzeczami na pozór mniej poważnymi – czytał kryminały read...

Czytaj więcej

Sonety Shakespeare’a

Wrz 8, 2017 przez

Sonety Shakespeare’a w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka (a5). Przypominamy wznowienie klasycznego już, dwujęzycznego wydania Sonetów Williama Shakespeare’a w kongenialnym przekładzie Stanisława Barańczaka. Tłumacz opatrzył książkę wnikliwym wstępem i objaśnieniami, a read...

Czytaj więcej