Portret Iwaszkiewicza

Paź 1, 2018 przez

Subtelny portret Jarosława Iwaszkiewicza przybiera tu formę relacji z podróży, jaką Iwaszkiewicz odbył w jesieni życia do Palermo. Uhonorowano go tam nagrodą literacką, co stało się dla niego sprawą osobistą, intymną wręcz, rozpatrywaną w kontekście spełnienia lub niespełnienia read...

Czytaj więcej

Biografia Iwaszkiewicza

Lut 14, 2018 przez

Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza, drugi tom, autorstwa Radosława Romaniuka w Iskrach. Drugi tom biografii Jarosława Iwaszkiewicza przedstawia losy pisarza po 1939 roku. Autor tworzy biografię totalną, obejmującą wiele aspektów życia bohatera. Nie unika wątków kontrowersyjnych, read...

Czytaj więcej

Iwaszkiewicz i literatura rosyjska

Paź 22, 2017 przez

Przypominamy książkę Eugeniusza Sobola – Jarosław Iwaszkiewicz i literatura rosyjska (wydawnictwo Adam Marszałek). Książka ukazuje związki twórczości Jarosława Iwaszkiewicza z literaturą rosyjską. W trakcie wyjazdów zagranicznych autor zgromadził materiały opisujące recepcję read...

Czytaj więcej

Struny ziemi

Paź 11, 2017 przez

Struny ziemi Jarosława Iwaszkiewicza. Przekłady poetyckie. Zebrał i opracował Radosław Romaniuk. PIW. Przypominamy. Polecamy.  Przekłady literackie to prawdopodobnie najmniej znany wymiar twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Jego tłumaczenia poezji zaskakują rozległością zainteresowań read...

Czytaj więcej

Pogoda czasu Jarosława Iwaszkiewicza

Wrz 7, 2017 przez

Pogoda czasu Jarosława Iwaszkiewicza to ciekawy wybór wierszy Jarosława Iwaszkiewicza autorstwa Piotra Mitznera (Iskry, 2005). Wybór wierszy, którego dokonał i posłowiem opatrzył Piotr Mitzner, jest dowodem na to, że na działalność literacką Iwaszkiewicza można spojrzeć na nowo – read...

Czytaj więcej