Smuta

Sty 16, 2018 przez

Książka Franciszka Lime Smuta w wydawnictwie WBPiCAK.  Bartosz Małczyński: Franciszek Lime jest poetą nieznajomym. Sączy powoli i cierpliwie krople słów, które niepostrzeżenie urastają do rozmiaru fal rzecznych, będących w tym przypadku widzialnym odzwierciedleniem dna istnienia. Niczym read...

Czytaj więcej

Nowy tom wierszy Piotra Matywieckiego

Sty 16, 2018 przez

Nowy tom wierszy Piotra Matywieckiego Do czasu w Wydawnictwie Literackim, w marcu.  W nowym tomie Piotr Matywiecki rozwija swoje poszukiwania poetyckie, przejawiając bardziej awangardowe niż dotychczas podejście do języka. Odnajduje nową poetycką przestrzeń wyrażania życia, a w jego wierszach read...

Czytaj więcej

Wiersze Anny Augustyniak

Sty 15, 2018 przez

Zbiór wierszy Anny Augustyniak dzięki bogu w wydawnictwie WBPiCAK.  Anna Augustyniak, absolwentka studiów literaturoznawczych, dziennikarskich i genderowych. Autorka książek: Hrabia, literat, dandys. Rzecz o Antonim Sobańskim (2009), Kochałam, kiedy odeszła (2013), Bez ciebie read...

Czytaj więcej

Nic poezji

Sty 15, 2018 przez

W wydawnictwie Univeristas ukaże się w tym roku praca Pawła Dybla – Nic poezji. O liryce filozoficznej Stanisława Czerniaka.  Liryka Stanisława Czerniaka jest zjawiskiem wyjątkowym na tle polskiej poezji współczesnej. Mimo że autor należy generacyjnie do pokolenia Nowej Fali, z biegiem read...

Czytaj więcej

Dziennik Słowackiego

Sty 11, 2018 przez

Dziennik z lat 1847–1849 Juliusza Słowackiego w Ossolineum.  [Dziennik z lat 1847–1849] to szczególny rodzaj diariusza intymnego: eksponuje nie tyle „intymność” autora, ile ponadindywidualne spojrzenie na rzeczywistość, będące jednocześnie wyrazem mistycznej, genezyjskiej postawy read...

Czytaj więcej