Palamedes Piotra Matywieckiego

Mar 13, 2017 przez

1 maja nakładem Biura Literackiego ukaże się poemat Piotra Matywieckiego Palamedes. Jak zapowiada wydawca: w skład obszernej publikacji, nad którą autor pracował przez długie lata, wejdą zarówno teksty poetyckie, prozatorskie, jak i próby eseistyczne, układające się w zwartą całość.  „Poemat Palamedes w sposób przewrotny podejmuje mało znany mit o jednym z herosów wojny trojańskiej, bohaterze kulturowym, wielkim wynalazcy, zamordowanym przez Odyseusza. Fabuła książki obejmuje czasy prehistoryczne aż do współczesności i służy zarysowaniu oryginalnej, poetyckiej antropologii. Treść ideowa zawiera rozważania o sprzecznym z naturą urządzeniu świata oraz o założycielskiej morderczości cywilizacji. To frapujący, szeroko skrojony projekt literacki”. Piotr Matywiecki jest poetą, krytykiem i eseistą. W 2008 roku za zbiór esejów Twarz Tuwima otrzymał Literacką Nagrodę Gdynia, w 2010 roku został wyróżniony Wrocławską Nagrodą Poetycką Silesius (za Powietrze i czerń), natomiast dwa lata później za całokształt...

Czytaj więcej

Dwa oddechy Piotra Matywieckiego

Lut 9, 2017 przez

Polecamy: Dwa oddechy. Szkice o tożsamości żydowskiej i chrześcijańskiej Piotra Matywieckiego (Więź).  Dwa oddechy to zbiór esejów o tożsamości żydowskiej i chrześcijańskiej ukazanej w wielu aspektach. Niektóre z tych szkiców mają charakter medytacji, inne są opisami twórczości poetów, pisarzy, myślicieli. Dyskretny wątek autobiograficzny dodaje książce osobistego zabarwienia: to są duchowe przygody kogoś, kto należąc do żydowskiego i chrześcijańskiego świata, nie pozwala się ograniczyć podziałami tych światów, szuka w nich harmonii i wzajemnych, naturalnych związków. Piotr Matywiecki – ur. w 1943, poeta i eseista. W 2009 r. opublikował Zdarte okładki – poezje zebrane. Autor książki eseistycznej Kamień graniczny (1994) poświęconej pamięci o zagładzie Żydów w Getcie Warszawskim oraz monografii Twarz Tuwima (2007). Ułożył dwutomową antologię liryki polskiej od średniowiecza do XX wieku – Od początku (1997). Współautor licznych radiowych audycji literackich. Jego książki poetyckie i...

Czytaj więcej

Piotra Matywieckiego esej o mikroświecie

Sty 21, 2017 przez

W wydawnictwie Więź ukazała się książka Piotra Matywieckiego Stary gmach. Biblioteka to nie tylko wielkie zbiorowisko książek, ale także szczególna atmosfera lektury, stan skupienia, czytelnicy o swoich specyficznych, niekiedy zaskakujących, nawykach i wędrówka myśli, która zaprowadzić nas może w miejsca zupełnie nieoczekiwane. Kiedy za opisanie fenomenu Starego BUW-u zabiera się taki erudyta jak Piotr Matywiecki, który w dodatku przepracował w tym miejscu wiele lat, możemy się spodziewać prawdziwej intelektualnej uczty. O książce pisał w Tygodniku Powszechnym Lektor: „To medytacyjny esej o mikroświecie, którego już nie ma. Matywiecki wspomina lata własnej pracy, oprowadza nas po kolejnych pomieszczeniach, cytuje historyczne świadectwa, przywołując wojenne dzieje BUW-u. Próbuje też zdefiniować specyfikę bibliotecznego kosmosu, biblioteki jako przestrzeni spotkania w lekturze i miejsca, ku któremu dośrodkowo zmierza kontemplacja i od którego odśrodkowo rozszerzają się inspiracje. […] Matywiecki szkicuje galerię barwnych,...

Czytaj więcej

Czysta śmiertelność

Gru 7, 2016 przez

Piotr Matywiecki to poeta, który doskonale potrafi ożywić lirykę refleksyjno-filozoficzną oraz znaleźć nowy sposób na pisanie o trudnych tematach, takich jak śmierć, przemijanie, tajemnica istnienia. Jego „Widownia” (WL) tom wierszy z roku 2012 jest tego dowodem.  Widownia potwierdzała bardzo wysoką formę artystyczną pisarza. To książka dla tych, którzy szukają w poezji głębokich, przenikliwych myśli i poruszających obrazów. Osobiste doświadczenia, obserwacje historii i współczesności autor przekuwa w paradoksy, zaskakujące puenty, które na długo pozostają w pamięci. Marek Zaleski pisał o Matywieckim: „…głos mówiący w wierszach Piotra Matywieckiego to głos kogoś należącego do wspólnoty innej niż ta, w której odnajdujemy się na co dzień, bo wspólnoty wyrastającej z samotności. Samotności umarłych i samotności tych, co pozostali. Także z samotności wobec tamtej samotności. W nowym tomie jest nie inaczej, ba! − może nawet studium owej samotności staje się czymś zadanym sobie, bo jest...

Czytaj więcej

„Świadomość” Piotra Matywieckiego

Paź 4, 2016 przez

Przypominamy „Świadomość” – znakomity tom wierszy Piotra Matywieckiego (Instytut Mikołowski).  O książce pisał sam autor: „Tę książkę można uważać za traktat filozoficzny używający języka poezji, albo za poemat prozą, który karmi się filozofią. Słowa w tej książce błądzą w najogólniejszej z dostępnych rzeczywistości – w tym, co nazywane bywa świadomością.  To nie jest błądzenie wynikające z myślowej i poetyckiej bezradności: chodzi o to, żeby celowe ukierunkowanie formuł nie ograniczało pola świadomości, która jest tematem nad tematami. Słowa tej książki nie lękają się poezji – starają się wykorzystać poetycką wieloznaczność i wielokrotnie o poezji mówią. Mam nadzieję, że jest to błądzenie warte dróg, które odkrywa…” Maciej Melecki: „Świadomość – to poetycko-filozoficzny esej, którego pole eksploracji obejmuje indywidualne podejście do tytułowego zagadnienia. Wypływa on z tego samego źródła, co wiersz – potrzeby artykulacji nurtujących, w danej...

Czytaj więcej